ข่าวไอที Blognone » ONNX ฟอร์แมตกลางสำหรับ Deep Learning ออกเวอร์ชัน 1.0 เข้าสู่รุ่นเสถียร

ONNX ฟอร์แมตกลางสำหรับ Deep Learning ออกเวอร์ชัน 1.0 เข้าสู่รุ่นเสถียร

7 ธันวาคม 2017
86   0

Open Neural Network Exchange (ONNX) ฟอร์แมตกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลโมเดล deep learning ระหว่างเฟรมเวิร์คหลากหลายค่าย ที่ริเริ่มโดย Microsoft/Facebook และภายหลังได้พันธมิตรเข้าร่วม หลายราย ออกเวอร์ชัน 1.0 แล้ว

ตอนนี้ ONNX รองรับเฟรมเวิร์ค Caffe2, Microsoft Cognitive Toolkit, Apache MXNet, PyTorch, NVIDIA TensorRT และชุมชนนักพัฒนากำลังพยายามรองรับ TensorFlow ของกูเกิล (ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพันธมิตร) ต่อไป

สถานะของ ONNX ที่เข้าสู่เวอร์ชัน 1.0 นับเป็นรุ่นเสถียร เหมาะกับการรันงานจริง (production ready) ย่อมทำให้วงการ AI ยอมรับการใช้งาน ONNX มากขึ้นด้วย

ที่มา - Facebook Developers

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/97992]