sanook » OPPO ปรับนโยบายอัปเกรดระบบปฏิบัติการ 4 รุ่นและแพชความปลอดภัย 5 ปีเริ่มในมือถือเรือธงปีหน้า

OPPO ปรับนโยบายอัปเกรดระบบปฏิบัติการ 4 รุ่นและแพชความปลอดภัย 5 ปีเริ่มในมือถือเรือธงปีหน้า

21 ธันวาคม 2022
1   0

  OPPO ประกาศนโยบายอัปเกรดระบบปฏิบัติการให้กับมือถือเรือธงตัวกต่อไป 4 รุ่น และ Patch ความปลอดภัย 5 ปี

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571271/]