ข่าวไอที Blognone » PostgreSQL ออกเวอร์ชั่น 13: ขนาด index ลดลง, มีโปรแกรมตรวจสอบไฟล์ backup, สร้าง uuid ได้ในตัว

PostgreSQL ออกเวอร์ชั่น 13: ขนาด index ลดลง, มีโปรแกรมตรวจสอบไฟล์ backup, สร้าง uuid ได้ในตัว

24 กันยายน 2020
108   0

PostgreSQL ออกเวอร์ชั่น 13 หลังจากเวอร์ชั่น 12 เกือบหนึ่งปี ปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพ, ขนาดฐานข้อมูล, และการออปติไมซ์การคิวรีจากระบบสถิติที่ดีขึ้น โดยฟีเจอร์แยกย่อยได้แก่

สำหรับนักพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดคือการรองรับฟังก์ชั่น gen_random_uuid() โดยไม่ต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินใดๆ จากก่อนหน้านี้ต้องใช้ uuid-ossp, มีฟังก์ชั่น datetime() สำหรับแปลงวันที่ที่อยู่ในฟอร์แมตมาตรฐาน, และการคิวรีรองรับคำสำคัญ WITH TIES คืนค่าชุดข้อมูลที่เรียงแล้วได้ค่าเท่ากับชุดข้อมูลก่อนหน้า เช่นกรณีต้องการ 10 อันดับแรกที่อันดับที่ 10 และ 11 มีค่าเท่ากันก็จะคืนให้ 11 ชุด

ด้านประสิทธิภาพ ระบบลดข้อมูลซ้ำใน B-tree index ทำให้ index มีขนาดลดลงมากแต่ได้ความเร็วเพิ่มขึ้น, ข้อมูลที่เคยถูก sort ในขั้นก่อนหน้าจะนำผลไปใช้ซ้ำในขั้นต่อไปได้, และการคิวรี aggregate/grouping set จะใช้ฟีเจอร์แฮชแบบใหม่ที่ประสิทธิภาพดีขึ้น

ระบบการ vacuum รองรับการทำงานแบบขนาน และการใส่ข้อมูลลงตารางจะทำให้เรียก autovacuum ได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง pg_verifybackup เพิ่มขึ้นมาสำหรับการตรวจสอบว่าไฟล์สำรองฐานข้อมูลนั้นยังใช้งานได้อยู่

ที่มา - PostgreSQL

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/118625]