sanook » PowerBank ไฟลุกช่องเก็บของบนเครื่องบิน ทำเที่ยวบินดีเลย์ 3 ชม. เคราะห์ดีไร้บาดเจ็บ

PowerBank ไฟลุกช่องเก็บของบนเครื่องบิน ทำเที่ยวบินดีเลย์ 3 ชม. เคราะห์ดีไร้บาดเจ็บ

26 กุมภาพันธ์ 2018
56   0