thumbsup » [PR] DAAT เผยตัวเลขงบโฆษณาสื่อดิจิทัล 2558 เฉียดหมื่นล้าน

[PR] DAAT เผยตัวเลขงบโฆษณาสื่อดิจิทัล 2558 เฉียดหมื่นล้าน

6 กันยายน 2015
35   0

DAAT-logo

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนําเผยผลสํารวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2558 โดยพบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวมทั้งปี ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,869 ล้านบาทเติบโตขึ้น 62% จาก 6,113 ล้านบาทในปี 2557 และถือว่าขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี ซึ่งตัวเลขในรายงานครั้งก่อนระบุไว้ราว 8,134 ล้านบาท

Screen Shot 2558-09-06 at 10.12.36 PM

สมาคมโฆษณาดิจิทัลเผยงบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2558 แบ่งออกเป็นช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งมีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปจริงแล้วกว่า 4,128 ล้านบาท และคาดว่างบใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปี หลังจะขยายตัวได้มากกว่าช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งนี้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งแรกของปี มีมูลค่ารวมราว 4,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 7% เมื่อเทียบจากภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อหลัก

ผลสํารวจยังระบุด้วยว่าโฆษณาในรูปแบบ ดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซิ่ง (Display Advertising) เฟซบุ๊ก (Facebook) และวิดีโอออนไลน์ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ Facebook เพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 16% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 16.5% แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 21.4%

ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งลดลงเด่นชัดที่สุดคือ เครื่องมือค้นหา (search) ลดลงตามความคาดหมายจาก 21% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 19.7% แต่กลับลงเหลือราว 13%

Screen Shot 2558-09-06 at 10.12.46 PM
ในปี 2558 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณารวมกับสื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ

– กลุ่มสื่อสารที่                 1,302 ล้านบาท
– กลุ่มยานยนต์                   969 ล้านบาท
– กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว    665 ล้านบาท
– กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผม    583 ล้านบาท
– กลุ่มการเงินและธนาคาร  536 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2557 คือ
– กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 338 ล้านบาท)
– กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท) และกลุ่มอาหารและขนมขบเคี้ยว (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท)

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้ปรับการสํารวจมูลค่าโฆษณาดิจิทัลจากปีละหนึ่งครั้งเป็นทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อดิจิทัลโดยในปีนี้ สมาคมฯ ได้พิจารณายกระดับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยําและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยร่วมมือกับ ทีเอ็นเอส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการเพิ่มระเบียบในการจัดเก็บข้อมูล

อีกทั้งยังพิจารณาจัดทําสํารวจความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเข้าในรายงาน เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลอ้างอิง ที่จะเป็นประโยชน์แก่การวางแผนจัดสรรงบประมาณโฆษณาของนักการตลาด เอเยนซี่และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สมาคมฯ เชื่อว่า ข้อมูลสนับสนุนที่ดี จะมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเติบโตขึ้นไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของผู้บริโภค

ดร.อาภาภัทร บุญรอด กรรมการผ้จัดการ ทีเอ็นเอส ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มด้วยหลากหลายเครื่องมือการวิจัยระดับโลก เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยํา

ทีเอ็นเอสเล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเป็นอย่างดี เพราะผู้บริโภคชาวไทยให้การตอบรับกับโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม กลายเป็นความท้าทายสําหรับแบรนด์ต่างๆ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภค ผลสํารวจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในครั้งล่าสุดนี้จึงได้จัดทําขึ้นให้สามารถสะท้อนภาพเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น อาทิ

ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook Ad และ YouTube Ad โดยเฉพาะหรือ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ Mobile Banner และ PC Banner
เป็นต้น ทั้งในรูปแบบของรายงานและข้อมูลดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลสํารวจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่ตอบสนองและตรงตามความต้องการของนักการตลาดได้อย่างแม่นยําและทันเหตุการณ์มากขึ้น ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มพร้อมด้วยข้อมูลดิบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

ส่วนใครอยากดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่เปิดให้คนทั่วไป กดได้ที่นี่เลยครับ –> DAAT 2558 Infographic

เกี่ยวกับสมาคมฯสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT)
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล,และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกรวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกําหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 41 บริษัท สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th

เกี่ยวกับทีเอ็นเอส
ทีเอ็นเอส เป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยชั้นนําระดับโลก ด้วยเครือข่ายสํานักงานในกว่า 80 ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย
ทางการตลาดเพื่อให้คําปรึกษาเรื่องกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในหลากหลายด้าน อาทิ การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า แบรนด์และการสื่อสารการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร ด้วย
ความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยและโซลูชั่นด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีเอ็นเอส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแคนทาร์ (Kantar) ซึ่งเป็น
กลุ่มให้คําปรึกษา ข้อมูล และการวิเคราะห์เจาะลึกในเครือ WPP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีเอ็นเอสได้ทื่ www.tnsglobal.com

[source: http://thumbsup.in.th/2015/09/daat-reveal-digital-spending-thailand-2558/]