sanook » นักวิเคราะห์สรุปชัด "iPhone X ได้ตายไปแล้ว" เพราะความต้องการของผู้ใช้ไม่เพิ่มสูงขึ้นเลยแม้แต่น้อย

นักวิเคราะห์สรุปชัด "iPhone X ได้ตายไปแล้ว" เพราะความต้องการของผู้ใช้ไม่เพิ่มสูงขึ้นเลยแม้แต่น้อย

23 เมษายน 2018
13   0