sanook » อย่างจ๊าบ! "จิ้งจกอวกาศ" นวัตกรรมใหม่ล้ำๆไปเลย จากนาซ่า

อย่างจ๊าบ! "จิ้งจกอวกาศ" นวัตกรรมใหม่ล้ำๆไปเลย จากนาซ่า

21 สิงหาคม 2015
91   0

  สัตว์ตระกูลจิ้งจก และตุ๊กแกมีฝ่าตีนที่ยืดเกาะได้ไม่ใช่ด้วยแรงสุญญากาศไม่ใช่เพราะฝ่าตีน เหนียวเหมือนกาว แต่ตีนจิ้งจกเหนือชั้นกว่านั้น

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398341/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%86%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2/]