sanook » หลุดภาพแรกของ “Razer Phone 2” ยังคงเอกลักษณ์เดิมอยู่ครบ กับสเปคเครื่องดีขึ้น

หลุดภาพแรกของ “Razer Phone 2” ยังคงเอกลักษณ์เดิมอยู่ครบ กับสเปคเครื่องดีขึ้น

14 กันยายน 2018
73   0

   มาแล้วภาพแรกของ Razer Phone 2 อัปเกรดสเปคเครื่องที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

[source: http://hitech.sanook.com/1460509/]