sanook » Samsung ปล่อยคลิปทีเซอร์หน้าจอ Gear S2 เพิ่มกระตุ้นความอยากอีกระรอบ [ชมคลิป]

Samsung ปล่อยคลิปทีเซอร์หน้าจอ Gear S2 เพิ่มกระตุ้นความอยากอีกระรอบ [ชมคลิป]

20 สิงหาคม 2015
48   0

  ยังคงเป็นการยั่วกันต่อไปสำหรับ Smart Watch หน้าตากลม ๆ ของ Samsung อย่าง Gear S2 ที่กำลังจะเปิดตัว

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398327/samsung-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD-gear-s2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/]