sanook » Samsung ปล่อย Firmware สำหรับ Galaxy A5 (2017) และ A7 (2017) ปรับปรุงเรื่องกล้องล้วนๆ

Samsung ปล่อย Firmware สำหรับ Galaxy A5 (2017) และ A7 (2017) ปรับปรุงเรื่องกล้องล้วนๆ

4 มกราคม 2018
90   0