sanook » Samsung เผยที่ Galaxy S23 Ultra ถ่ายพระจันทร์ชัด ไม่ใช่เพราะภาพตัดแปะ แต่เป็นเพราะการปรับแต่งของ AI

Samsung เผยที่ Galaxy S23 Ultra ถ่ายพระจันทร์ชัด ไม่ใช่เพราะภาพตัดแปะ แต่เป็นเพราะการปรับแต่งของ AI

16 มีนาคม 2023
1   0

  Samsung ออกมาแถลงไขเกี่ยวกับกรณีถ่ายพระจันทร์ชัดเกินระดับภาพตัดแปะของ Samsung Galaxy S23 Ultra

[source: https://www.sanook.com/hitech/1576391/]