sanook » Solar Paper แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาที่บางเพียง 1.5 มิลลิเมตร

Solar Paper แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาที่บางเพียง 1.5 มิลลิเมตร

15 สิงหาคม 2015
52   0

  Sen Chang สาวนักออกแบบชาวเกาหลีใต้ เปิดโครงการระดมทุนผลิต Solar Paper แผงโซลาร์เซลล์สำหรับพกพาเอาไว้ชาร์จไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398199/solar-paper-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-1.5-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3/]