ข่าวไอที Blognone » Stack Overflow ออกผลสำรวจนักพัฒนาปี 2022 JavaScript ยังแชมป์, TypeScript ติด Top 5

Stack Overflow ออกผลสำรวจนักพัฒนาปี 2022 JavaScript ยังแชมป์, TypeScript ติด Top 5

23 มิถุนายน 2022
1   0

Stack Overflow ออกผลสำรวจข้อมูลนักพัฒนาประจำปี 2022 มีผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 73,000 คน (สถิติของปี 2021 และปีก่อนๆ) มีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

  • JavaScript ยังเป็นภาษาโปรแกรมที่คนใช้เยอะอันดับหนึ่งเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (65.36%) ตามด้วย HTML/CSS (55.08%), SQL (49.43%), Python (48.07%), TypeScript (34.83%) การเปลี่ยนแปลงอันดับของปีนี้คือ SQL แซงหน้า Python ขึ้นเป็นที่สาม และ TypeScript เบียด Java เข้ามาเป็น Top 5 ได้สำเร็จ
  • MySQL เป็นฐานข้อมูลยอดนิยม (46.85%) ตามด้วย PostgreSQL (43.59%) SQLite (32.01%) MongoDB (28.3%) MS SQL Server (26.87%) อันดับโดยรวมเหมือนของปีที่แล้ว แต่ถ้าดูสถิติเฉพาะกลุ่มนักพัฒนาอาชีพเท่านั้น PostgreSQL แซงหน้า MySQL แบบเฉียดๆ ได้แล้ว
  • AWS ยังครองแชมป์คลาวด์ยอดนิยม (51.01%) ตามด้วย Azure (28.72%) และ Google Cloud (26.81%) ซึ่ง Azure พลิกขึ้นมาแซง Google Cloud ได้สำเร็จ
  • Node.js เป็นเว็บเฟรมเวิร์คยอดนิยม (47.12%) ตามด้วย React.js (42.62%), jQuery (28.57%), Express (22.99%), Angular (20.39%)
  • .NET ครองแชมป์เฟรมเวิร์คอื่นๆ ที่ไม่ใช่เว็บ (34.55%) ตามด้วย NumPy (28.65%), Pandas (25.08%), Spring (16.13%), TensorFlow (12.95%)
  • VS Code ยังเป็นแชมป์ IDE ยอดนิยมแบบทิ้งห่าง (74.48%) ตามมาด้วย Visual Studio (32.15%), IntelliJ (27.97%), Notepad++ (27.71%), Vim (23.34%)
  • เครื่องมืออื่นของนักพัฒนา Jira นิยมสูงสุด (49.47%) ตามด้วย Confluence (39.8%), Trello (33.32%), Notion (19.82%), Asana (7.91%)

No Description

เทคโนโลยีที่คนรัก เกลียด และอยากใช้ (most loved, dreaded, and wanted)

  • ภาษาโปรแกรมที่คนรักที่สุดคือ Rust ติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ด (รัก 87%) ตามด้วย Elixir, Clojure, TypeScript, Julia ส่วนภาษาที่คนอยากใช้ที่สุด 3 อันดับแรกมีคะแนนไล่ๆ กันคือ Rust (17.6%), Python (17.59%), TypeScript (17.03%)
  • ฐานข้อมูลที่คนรักที่สุดคือ PostgreSQL (72.08%) ตามด้วย Redis, MongoDB, SQLite, Cloud Firestore ส่วนฐานข้อมูลที่อยากใช้ที่สุดคือ PostgreSQL (19.05%)
  • เว็บเฟรมเวิร์คที่คนรักที่สุด ปีนี้ได้แชมป์ใหม่ Phoenix (83.51%) ตามด้วย Svelte, Deno, ASP.NET Core, Next.js ส่วนเว็บเฟรมเวิร์คที่อยากใช้ที่สุดคือ React.js (22.54%)

No Description

ที่มา - Stack Overflow

[source: https://www.blognone.com/node/129098]