ข่าวไอที Blognone » Threads ประกาศ 2 ฟีเจอร์ใหม่: แสดง Repost ในฟีด Following, แถบ Repost ในโปรไฟล์

Threads ประกาศ 2 ฟีเจอร์ใหม่: แสดง Repost ในฟีด Following, แถบ Repost ในโปรไฟล์

18 สิงหาคม 2023
10   0

Adam Mosseri หัวหน้า Instagram และดูแล Threads ประกาศฟีเจอร์ใหม่ 2 อย่าง สำหรับผู้ใช้ Threads ซึ่งเป็นฟีเจอร์เล็ก ๆ แต่น่าจะเป็นประโยชน์และมีการเรียกร้องให้เพิ่มเติมมาตั้งแต่ต้นแล้ว

อัพเดตแรกคือการแสดงโพสต์ที่ถูกรีทว...รีโพสต์ในหน้าฟีด Following จากเดิมแสดงเฉพาะโพสต์ต้นฉบับของคนที่ติดตามเท่านั้น ทำให้ฟีดส่วนนี้มีเนื้อหาที่แสดงมากขึ้น

นอกจากการเพิ่มโพสต์ที่ถูกรีโพสต์ Threads ยังเพิ่มแถบหัวข้อใหม่ Repost ในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งานแต่ละคนด้วย ทำให้เข้ามาดูได้ว่าเคยรีโพสต์ใดไปบ้าง

อัพเดตนี้จะทยอยให้กับผู้ใช้งานทุกคน ซึ่ง Threads ก็คงหวังว่าจะทำให้คนอยากมาใช้งานมากขึ้น

ที่มา: The Verge

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/135334]