sanook » Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ทอัพเพื่อสังคมแห่งแรกในไทย

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ทอัพเพื่อสังคมแห่งแรกในไทย

21 กันยายน 2022
1   0

  นี่เป็นคำถามที่อาจติดอยู่ในใจใครหลายคน เมื่อมองดูสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565765/]