sanook » TikTok จะเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวกับบัญชีการเมืองในสหรัฐฯ ให้เข้มงวดขึ้น

TikTok จะเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวกับบัญชีการเมืองในสหรัฐฯ ให้เข้มงวดขึ้น

22 กันยายน 2022
1   0

  TikTok จะเปลี่ยนแปลงกฎที่เกี่ยวกับบัญชีทางการเมือง ตั้งแต่บัญชีรัฐบาล นักการเมือง ไปจนถึงพรรคการเมือง โดยจะมีการยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้เป็นบัญชีของแท้หรือไม่

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565777/]