thumbsup » TK park เปิดตัว TK Public Online Library บริการ ebook กว่า 7,000 เล่มผ่านห้องสมุดออนไลน์

TK park เปิดตัว TK Public Online Library บริการ ebook กว่า 7,000 เล่มผ่านห้องสมุดออนไลน์

1 กันยายน 2015
66   0

tklibrary1

ยุคนี้การอ่านหนังสือถือเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นเพราะอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้เราสามารถอ่านหนังสือที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องไปที่ร้านหนังสือ เพื่อตอบรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทาง TK Park เลยมีการทำห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library โดยมีหนังสือให้เลือกอ่านผ่านแอปพลิเคชันมากกว่า 7,000 เล่ม

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้ชื่อ TK Public Online Library เป็นโครงการนำร่องสำหรับพัฒนาระบบบริการในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ เพราะปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์การอ่านและการแสวงหาความรู้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้คนเข้าถึงสื่อต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง และถือว่าเป็นโอกาสในการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบกายภาพสู่โลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดน เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องการเข้าถึง หนังสือ สื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มุ่งหมายให้การส่งเสริมการอ่านเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพสังคมยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

โดย TK Public Online Library คือการให้บริการด้านการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดในช่องทางใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล ครอบคลุมถึงการให้บริการการอ่าน ชมและฟัง ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ กว่า 7000 รายการ จากฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 ฐานข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ TK Online Library, 2eBook, OverDrive และ Press Reader นับว่าเราคือห้องสมุดสาธารณะออนไลน์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้

สำหรับบริการฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ เรามีฐานข้อมูลจาก OverDrive คลังหนังสือและสื่อออนไลน์รายใหญ่ของโลก ที่ให้บริการทั้ง eBooks, Audiobooks และ Streaming VDO จำนวน 1,685 รายการ และอีกฐานข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ Press Reader ที่รวบรวมหนังสือพิมพ์และนิตยสารกว่า 4,000 รายการ จาก 30 ภาษาทั่วโลก มาไว้ในที่เดียว เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการการอ่านและการเรียนรู้ให้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น

“ด้วยพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย อุทยานการเรียนรู้ TK park เชื่อมั่นว่าพื้นที่แห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา TK Public Online Library จึงเสมือนการสร้างพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างอย่างเสรี ทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อรองรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยการอ่านและการแสวงหาความรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดิจิทัล หรือ Digital Literacy กลายมาเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่โอกาสอื่นๆอีกมากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโอกาสในการต่อยอดและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

นักอ่านที่สนในสามารถใช้บริการ TK Public Online Library ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ Mac หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของ TK Public Online Library ได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Androids เปิดรับสมัครสมาชิกออนไลน์แล้ววันนี้ที่  www.tkpark.or.th และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tkpark.or.th/tha/page/online

[source: http://thumbsup.in.th/2015/09/tk-park-tk-public-online-library/]