sanook » Trend Micro เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด ออกเครื่องมือหยุดการทำงานเป็นเจ้าแรก

Trend Micro เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด ออกเครื่องมือหยุดการทำงานเป็นเจ้าแรก

8 มิถุนายน 2015
145   0

  ตั้งแต่ปลายปีก่อน เริ่มมีรายงานว่าพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบใหม่ในการทำให้เหยื่อติดมัลแวร์ง่ายขึ้น จากเดิมที่มาจากอีเมล

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1396825/trend-micro-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/]