ข่าวไอที Blognone » True Money ประกาศค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้า Wallet ที่ 7-Eleven เริ่ม 10 เมษายน 2561

True Money ประกาศค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้า Wallet ที่ 7-Eleven เริ่ม 10 เมษายน 2561

26 มีนาคม 2018
30   0

True Money ได้ประกาศค่าธรรมเนียมในการเติมเงินเข้า Wallet เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 100-500 บาทจะฟรีค่าธรรมเนียม 10 รายการต่อเดือน หลังจากเกิน 10 รายการในเดือนนั้นแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท จะไม่หักค่าธรรมเนียมทันทีแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ถ้าเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ ระบบจะทบยอดที่ต้องชำระไปในเดือนถัดไป

ในส่วนของเติมเงิน 1,000 และ 2,000 บาทจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ และหักค่าธรรมเนียมทันที ณ เคาร์เตอร์ของ 7-Eleven มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561

ที่มา - TrueMoney

alt="true-money-wallet-fee"

อัตราค่าธรรมเนียม ภาพจากเว็บไซต์ของ TrueMoney

[source: https://www.blognone.com/node/100980]