sanook » Twitter เปิดฟีเจอร์แสดงผล ยอดวิว ของการทวิตข้อความในแบบสาธารณะ

Twitter เปิดฟีเจอร์แสดงผล ยอดวิว ของการทวิตข้อความในแบบสาธารณะ

23 ธันวาคม 2022
1   0

  Twitter เพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับแสดงผลทั้งยอดวิว, การ Retweet ข้อความ และ อื่นๆ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571405/]