sanook » Uber ถูกเจาะข้อมูลครั้งใหญ่ พนักงานนึกว่าเอาฮา

Uber ถูกเจาะข้อมูลครั้งใหญ่ พนักงานนึกว่าเอาฮา

18 กันยายน 2022
1   0

  Uber ผู้ให้บริการเรียกรถยนต์โดยสารในสหรัฐอเมริการะบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีการแฮกระบบเครือข่ายภายในของบริษัท

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565457/]