sanook » WD เปิดตัวการ์ดความจำรุ่นใหม่ 400GB ที่เร็วที่สุดในโลก

WD เปิดตัวการ์ดความจำรุ่นใหม่ 400GB ที่เร็วที่สุดในโลก

27 กุมภาพันธ์ 2018
31   0