ข่าวไอที Blognone » Wikileaks เผยแพร่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลของ AWS ทั้งโลก

Wikileaks เผยแพร่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลของ AWS ทั้งโลก

11 ตุลาคม 2018
29   0

ผู้ให้บริการคลาวด์มีศูนย์ข้อมูลตามจุดต่างๆ ทั่วโลกจำนวนมาก แต่แทบทุกบริษัทจะมีแนวทางเหมือนกันหมดคือไม่เปิดเผยตำแหน่งที่แท้จริงของตัวศูนย์ข้อมูล ยกเว้นเพียงบางแห่งเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย แต่วันนี้ Wikileaks ก็เผยแพร่เอกสาร 20 หน้าระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของศูนย์ข้อมูลของ AWS ทั่วโลกในปี 2015

การเก็บความลับของศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ Amazon ต้องตั้งบริษัทที่ชื่อไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ขึ้นมาบริหารศูนย์ข้อมูล และบัตรของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารทั้งหมดก็ใช้บัตรบริษัทเหล่านี้ ไม่ระบุชื่อ Amazon แต่อย่างใด

ตัวอย่างเช่นสิงคโปร์มี 4 ศูนย์ข้อมูล 5 รหัส ได้แก่

  • SIN2 อาคาร Equinix Pacific ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนน Pioneer Walk
  • SIN4 (อาคารเน็ตเวิร์ค Global Switch) อาคาร Tata Communication เลขที่ 35 ถนน Tai Seng
  • SIN5 อาคาร Tata Communication ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนน Tai Seng
  • SIN50 อาคาร Equinix Pacific ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนน Pioneer Walk
  • SIN51 อาคาร Keppel Datahub เลขที่ 27 ถนน Tamperines 92

เอกสารระบุว่าเป็นข้อมูลช่วงปี 2015 ทาง Wikileaks ไม่ได้ระบุว่าได้เอกสารมาได้อย่างไร แต่ถ้าใครอยากเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศ การเช่าตาม AWS อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี

ที่มา - Wikileaks

No Description

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/105797]