sanook » Xiaomi รุกตลาด 5G สมาร์ทโฟนปี 2020 ราคาตั้งแต่ 8,600 บาท จะรองรับ 5G ทั้งหมด

Xiaomi รุกตลาด 5G สมาร์ทโฟนปี 2020 ราคาตั้งแต่ 8,600 บาท จะรองรับ 5G ทั้งหมด

18 พฤศจิกายน 2019
86   0

  Lei Jun ผู้ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Xiaomi ได้กล่าวในการประขุม China Mobile Global Partner Conference ว่า สมาร์ตโฟนทุกรุ่นที่ราคาสูงราคา 2,000 หยวน

[source: https://www.sanook.com/hitech/1489329/]