sanook » YouTube เปิดตัววิธีใหม่ๆ ในการสร้างรายได้สำหรับครีเอเตอร์ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ที่

YouTube เปิดตัววิธีใหม่ๆ ในการสร้างรายได้สำหรับครีเอเตอร์ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ที่

21 กันยายน 2022
1   0

  YouTube เผยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จ่ายค่าตอบแทนให้ครีเอเตอร์ ศิลปิน และบริษัทสื่อรวมแล้วมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในงาน Made on YouTube ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565749/]