sanook » YouTube Music ปรับโฉมใหม่มีความคล้ายกับ Tiktok ไม่มีผิด

YouTube Music ปรับโฉมใหม่มีความคล้ายกับ Tiktok ไม่มีผิด

16 สิงหาคม 2023
12   0

  YouTube ปรับโฉม Music ให้เป็นรูปแบบการปัดเลื่อนขึ้น และตัวช่วยค้นหา คล้ายการทำงานของ Tiktok

[source: https://www.sanook.com/hitech/1586139/]