ข่าวไอที Blognone » Zoom เพิ่มฟีเจอร์ชุดใหญ่ พื้นหลังห้องเรียน, แยกห้องสัมมนาย่อย, กดโทรฉุกเฉินใน Zoom Phone

Zoom เพิ่มฟีเจอร์ชุดใหญ่ พื้นหลังห้องเรียน, แยกห้องสัมมนาย่อย, กดโทรฉุกเฉินใน Zoom Phone

15 ตุลาคม 2020
82   0

Zoom เพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง ในแง่ของการเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างประชุม สามารถทำพื้นหลังการประชุมให้เหมือนนั่งอยู่ด้วยกันในห้องเรียนหรือห้องประชุมได้ คล้ายกับ Microsoft Teams ที่ทำออกมาก่อนหน้านี้

เพิ่มอีโมจิเคลื่อนไหวแสดงการทักทาย พร้อมเสียงที่ออกมาจากอีโมจิด้วย, โฮสต์สามามารถมองเห็นคนที่เข้ามาอยู่ใน Waiting Room ก่อนจะกดยอมรับให้เขาเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อความปลอดภัย

No DescriptionNo Description

สำหรับ Zoom Webinar หรือการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกลักษณ์แบรนด์ของตัวเองเข้าไปได้ ตั้งแต่ใบอีเมลเข้าร่วมงาน ก่อนเริ่มประชุม และระหว่างประชุม, เพิ่มฟีเจอร์ Breakout Rooms ทำห้องแยกประชุมเป็นกลุ่มย่อยได้ และเพิ่ม Debrief room หรือห้องซักถาม วิทยากรสามารถเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องจัดประชุมแยกทีหลัง

นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ Nomadic E911 ใน Zoom Phone (บริการโทรศัพท์ผ่านคลาวด์ เน้นกลุ่มองค์กร ให้บริการใน 42 ประเทศ) สามารถโทร 911 ได้กรณีมีเหตุฉุกเฉินในสำนักงาน สามารถมองเห็นได้ว่าใครเป็นผู้โทร และสามารถแจ้งเตือนไปยังแผนกความปลอดภัย ช่วยให้การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสามารถทำได้เร็วและรับรู้ทั่วถึงกันในช่วง WFH และต้องมีพนักงานบางส่วนเข้าสำนักงาน, เพิ่มความสามารถการใช้ AI ตรวจจับสแปมที่โทรเข้ามาผ่าน Zoom Phone ช่วยกรองสายที่ไม่ต้องการรับออกไปได้

No Description

ที่มา - Zoom

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/119034]